0907.706.229 Gửi chàng Mùa thu thay áo mới vào mỗi năm sang

Mùa thu về, hương của hoa sữa lan tỏa, đâu đó tiếng leng keng tiếng máy DICH VU RUT HAM CAU kêu. Âm thanh ùa theo tiếng gió. Gửi Chàng Mùa thu.

Cách đây đã mấy năm qua, cũng vào mùa đổi gió, mấy anh em cùng đội cùng nhau đi trên chiếc xe cà tàng. Nàng thu đã về, sắp thêm một tuổi mới những gửi gắm trong tương lai.

Người vẫn đợi người, chỉ có những người thợ - chàng mùa thu vẫn mệt mài say sưa công việc.

Chàng thu Rút hầm cầu!

Xem thêm tại Dịch vụ rút hầm cầu