Kinh nghiệm lâu năm trong nghề rút hầm cầu và vài điều nhận biết về hầm cầu.

Chẩn đoán các vấn đề bể phốt" là rất khó khăn. Có rất nhiều yếu tố phải được xem xét khi cố gắng để chẩn đoán một vấn đề hệ thống tự hoại. Bạn đã có một vấn đề bể phốt? Hay bạn có một vấn đề cống rảnh? Hay bạn có một vấn đề với một hệ thống tự hoại được sao lưu vì các trục trặc cơ khí. sao lưu tự hoại có thể đơn giản như guốc trong đường cống của bạn chạy để hệ thống tự hoại của bạn, hoặc một bộ lọc bể phốt bị tắc.