Mùi Hệ thống thoát sàn bay ra trong nhà của bạn? Hãy gọi một thợ sửa ống nước chuyên nghiệp nhất. (Hcm,dongnai,binh dương chi tiết lh 0907.706.229)

(Hcm,dongnai,binh dương chi tiết lh 0907.706.229) Nếu bạn ngửi thấy một mùi cống giống như độc hại trong nhà của bạn, rất có thể nó là khí cống thoát khỏi hệ thống thoát nước. Nó không chỉ có mùi gộp, nhưng methane và vi khuẩn nó chứa có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn, gây đau đầu hoặc thậm chí các bệnh nghiêm trọng hơn.